Klasifikácia

 

Najskôr si zopakujeme biológiu :)...

Doména: Eukaryoty → organizmy, ktorých bunky majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v jadre izolovanom od cytoplazmy membránou

Ríša: Animalia → mnohobunkové organizmy, ktoré získavajú energiu prijímaním potravy (heterotrofné) a sú aspoň časť svojho života schopné pohybu

Vývojový stupeň: Eumetazoa → živočíchy s dobre vyvinutou deiferenciáciou zárodočných listov, majú vyvinuté tkanivá, minimálne svalové a nervové (nezmary)

Skupina: Bilateralia → majú bilaterálne symetrické telo s diferencovanou hlavou (- dominantná časť tela s nervovo-senzorickým a trofickým centrom)

Vývojová vetva: Dueterostomatia → hlavné nervové povrazce sú orientované na chrbtovú stranu, tráviaca sústava je zväčša endodermálneho pôvodu, dýchaciu sústavu tvoria pľúca alebo žiabre endodermálneho pôvodu, opornú, spevňovaciu a ochrannú funkciu tvorí mezodermálny endoskelet, pokožka je viacvrstvová, vajíčko je regulačné s nedetirmovaným brázdením

Kmeň: Chordata → živočíchy s opornou chrbtovou strunou, ktorá sa tiahne pozdĺž ich tela

Podkmeň: Vertebrata → stavovce

Nadtrieda: Gnathostomata → čeľustnatce

Stupeň: Tetrapoda → štvornožce sa vyznačujú dobre diferencovanými končatinami a prstami

Trieda: Aves → vtáky, teplokrvné chordáty pokryté perím, s prednými končatinami premenenými na krídla, bezzubé, ktorých mláďatá sa liahnu z vajec

Podtrieda: Ornithurae → pravé vtáky

Nadrad: Neognathae → letce. Majú pneumatizované kosti a hrebeň hrudnej kosti, na ktorý sa upínajú svaly potrebné na let. Predné končatiny majú premenené na krídla, zadné končatiny sú rôzne - v závislosti od spôsobu života a prostredia. O mláďatá sa zvyčajne starajú obidvaja rodičia alebo skôr samica, mláďatá bývajú častejšie nekŕmivé. U všetkých letcov sú známe hlasové prejavy a veľa z nich žije v kolóniách.

Rad: Passeriformes → spevavce, najvyvvinutejšie vtáky s dobre vyvinutým hlasovým ústrojom, vyskytujú sa na celom svete

Čeľaď: Corvidae → krkavcovité, väčšinou veľké a tmavo sfarbené vtáky s hrubým zobákom

Rody: Aphelocoma - Calocitta - Cissa - Corvus - Crypsirina - Cyanocitta - Cyanocorax - Cyanolyca - Cyanopica - Dendrocitta - Garrulus - Gymnorhinus - Nucifraga - Perisoreus - Pica - Platylophus -  Platysmurus - Podoces - Ptilostomus - Pyrrhocorax - Temnurus - Urocissa - Zavattarionis

 

 

Čeľaď krkavcovité

 

Dĺžka: 20-66 cm

Biotop: Všetky suchozemské

Počet druhov: Asi 117

 

Vyskytujú sa takmer na celom svete s výnimkou Arktídy a Antarktídy, v otvorených biotopoch i v lesoch, v nížinách i vo vrchoch.

Sú to jedny z najvyvinutejších vtákov. Sú učenlivé, spoločenské a prispôsobivé.

Väčšina z nich sa živí rozmanitou potravou.

Bežným sfarbením príslušníkov tejto čeľade je čierne, ale niektoré sojky a straky sú pestré.

Nie sú sťahovavé, no niektoré druhy vykonávajú sezónne prelety.

Väčšinou hniezdia v pároch, ale napríklad havrany vytvárajú početné hniezdne kolónie.

Zvyčajná veľkosť znášky krkavcovitých vtákov je 2-8.

Hniezdo z konárikov je najčastejšie na kríkoch a na stromoch, niektoré druhy hniezdia v skalných alebo stromových dutinách.