Bývanie

 

Voliéra

Rozmery: aspoň 2x3x2 m

Odporúčam prekryť 1/3 strechou. Táto časť môže mať aj steny vyplnené (drevo ai.), najmä zo severu a západu.

Podlaha by mala byť aspoň v krytej časti ľahko umývateľná (betón, štrk, piesok), môže byť aj v nekrytej časti alebo môžete nechať rásť trávu v celej voliére.

Výber pletiva závisí od vás. Pozor na veľkosť ôk. Ak sa v okolí často pohybujú malé deti, môže ich vták ďobnúť ak prestrčia ruku cez pletivo.

Vybavenie voliéry by malo byť praktické pre vás a pre vtáka zaujímavé.

Prírodné prvky : tráva, porast, konáre, kamene...

Umelé prvky: pletivo, kŕmidlo, napájadlo*, hračky...

* môžete použiť aj prírodná napájadlo, ale je menej hygienické

Búdka nie je potrebná.