Právo v chove

https://birdlife.cz/index.php?ID=945 - Ptáci a zákon

Legislatíva

Povolenie na chov získate na krajskom úrade za menší poplatok.

Ak bývyte v husto obývanej oblasti, radšej sa susedov opýtajte či im krákanie a voľný pohyb krkavca nebudú vadiť.

Pri kúpe sa odporúča uzavrieť kúpno-obchodnú zmluvu, kdeby mali byť: meno, adresa a kontaktné údaje predávajúceho aj kupujúceho, predmet zmluvy, prípadne vlastné dohovory (napr. právo prednostnej kúpy), dátum a miesto kúpy, podpisy oboch zúčastnených.